Sähkö- ja automaatiosuunnittelu

Sähkösuunnittelu

SÄHKÖSUUNNITTELU ON OSA KIINTEISTÖJEN JA TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUA. ASIAKAS TEKEE SUUNNITELMAN HALUAMISTAAN SÄHKÖTÖISTÄ, JOIDEN PERUSTEELLA SÄHKÖSUUNNITTELIJA TEKEE TARJOUKSEN.

Varsinaisesta sähkösuunnittelusta vastaa sähkösuunnittelija. Hyvää sähkösuunnittelua on asiakkaan toiveiden kuuntelu sekä sähkösuunnittelijan mahdollisten parannusehdotusten esittäminen.

Uudiskohteiden sähkösuunnitelmat toteutetaan rakennussuunnitelman pohjalta - saneerauskohteiden sähkösuunnittelu on yleensä hieman haastavampaa ja vaatii enemmän selvitystyötä paikan päällä.

Automaatiosuunnittelu

AUTOMAATIOSUUNNITTELU ON OSA TEOLLISUUDEN JA KIINTEISTÖJEN SUUNNITTELUA. ASIAKAS TEKEE SUUNNITELMAN HALUAMISTAAN SUUNNITTELUTÖISTÄ, JOIDEN PERUSTEELLA SUUNNITTELIJA TEKEE TARJOUKSEN.

Automaatiosuunnittelu on kokonaisuus, jossa ohjelmistojen ja osaamisen avulla suunnitellaan prosessin toimintojen mukaisia ohjauksia, ohjelmia sekä sähköistyksiä. Ammattitaitoisella osaamisella ja hyvällä projektinhallinnalla säästetään kustannuksia sekä asennusvaiheessa että prosessin toiminnassa.

Käytännössä mitään tuotantolinjaa ei voi rakentaa tai uudistaa ilman automaatiosuunnittelua. Suunnittelutyössä tarvitaan aina myös tehtaan apua, koska tuotantolaitoksen vastuuhenkilöt tietävät parhaiten, miten tuotantolinja toimii. Automaatiosuunnitelma toteutetaan siis yhteistyönä automaation asiantuntijoiden ja tehtaan kanssa.

Automaatiosuunnittelussa huomioidaan:

  • Miten tuotantoa pystytään nopeuttamaan
  • Miten tuotannosta saadaan luotettavaa
  • Linjaston helppo huolto ja korjaus
  • Pullonkaulojen poistaminen
  • Energiatehokkuus

Huolella ja ammattitaidolla tehty automaatiosuunnittelu pyrkii poistamaan tuotantolinjan ongelmia. Samalla linjan huollosta ja korjaamisesta tehdään suunnittelun avulla helpompaa, jotta ongelmatilanteista päästäisiin mahdollisimman äkkiä eroon.