Asennus, tarkastus ja valvonta

Sähköasennusten tarkastus sekä työn valvonta, sähköasennukset sulakkeen vaihdosta pienien kohteiden sähköistykseen Tampereen alueella

.

Tarjoamme myös monipuoliset sähköasennukset ja huollot pieniin kohteisiin Tamperen alueella, joko itse tai alihankintaverkostomme kautta. Meillä on sähkötöihin vaadittavat luvat kunnossa ja pitkä kokemus erilaisista sähköasennuksista. Yrityksellämme on S2-pätevyys, joka oikeuttaa enintään 1000V sähkölaitteistoihin. Suomessa verkkojännite on tavallisesti 230(400) volttia.

Meiltä onnistuvat kaikenkokoiset sähkötyöt aina sulakkeen ja valokytkimen vaihdosta koko omakotitalon sähköistykseen. Asennuksille teemme käyttöönottotarkastukset joilla saadaan varmistettua asennusten turvallisuus käyttäjille.

Sähköasennuksen käyttöönottotarkastus on sähköurakoitsijan ja sähköasentajan työnaikasta oman työnsä tarkastamista

Toisaalta viimeisteltäessä asennusta tai sen osaa sähköasentaja suorittaa sähköturvallisuuslain (410/96) edellyttämän dokumentoidun käyttöönottotarkastuksen tai varmennustarkastuksen. Pienille sähkölaitteistoille ei varmennustarkastusta edellytetä. Näitä ovat lähinnä 1-2 asunnon asuinrakennukset ja muut tavanomaiset rakennukset, joiden sähkölaitteiston pääsulake on eninään 35 A. Varmennustarkastus tehdään paritaloa suuremmille asuinrakennuksille, pääsulakkeiltaan yli 35A muille sähkölaitteistoille sekä erikoistiloille kuten lääkintätiloille.

Sähköasennusten käyttöönotto- ja varmennustarkastusten käyttöönottomittausten osa-alueita tehdään kaikissa sähköasennuksissa. Yrityksemme käyttää tässä toiminnassa Amprobe Proinstall 100-mittalaitetta.